Ako opraviť Samsung Galaxy A5 s rôznymi problémami týkajúcimi sa WiFi a siete (sprievodca krok za krokom)

Problémy súvisiace so sieťou sú často malé, ale vyskytujú sa častejšie než tie vážne problémy. Ale vec, keď sa vyskytnú, môžete vždy byť istí, že existuje oprava. Niektorí naši čitatelia so spoločnosťou Samsung Galaxy A5 nás kontaktovali o niektorých problémoch s pripojením Wi-Fi a pripojením na internet. To je dôvod, prečo publikujeme tento príspevok, aby sme sa s týmito otázkami zaoberali a pomohli im.

V tomto článku sa budem zaoberať touto otázkou a poskytnúť vám rýchlu opravu, ktorá funguje väčšinu času. Okrem toho vám poskytneme aj podrobný návod na riešenie problémov s vaším telefónom v prípade, že náš problém nedokáže vyriešiť problém. Ak ste vlastníkom tohto zariadenia a momentálne máte podobné problémy, pokračujte v čítaní, pretože tento príspevok vám môže pomôcť.

Skôr než začneme, ak máte s telefónom iné problémy, uistite sa, že navštívte našu stránku na riešenie problémov A5, pretože sme už riešili niektoré z najčastejšie hlásených problémov s týmto zariadením. Nájdite problémy, ktoré sú podobné vašim a použite riešenia, ktoré sme navrhli. Ak nebudú fungovať alebo ak budete potrebovať ďalšiu pomoc, vyplňte dotazník o udalostiach týkajúcich sa Android a stlačte tlačidlo Submit to contact us.

Rýchla oprava problémov WiFi / siete s Galaxy A5

Akékoľvek problémy súvisiace s technológiou WiFi môžu byť odstránené metódou, ktorú vie len málo používateľov. Problémy, napríklad keď sa pripojenie na internet stále zhoršuje, telefón sa odpojuje od siete, mobilné dáta prinášajú slabé alebo pomalé pripojenie patrí medzi najčastejšie hlásené problémy. Ale opäť tu je oprava, a to obnoviť nastavenia siete vášho telefónu.

To prinesie sieťové nastavenia telefónu späť na predvolené hodnoty a na základe našich skúseností je to veľmi efektívna metóda na opravu takmer všetkých problémov súvisiacich so sieťou za predpokladu, že sú spôsobené menšou záležitosťou. Tým sa môžu vyskytnúť nasledujúce zmeny:

 • Uložené siete Wi-Fi budú odstránené.
 • Spárované Bluetooth zariadenia budú vymazané.
 • Nastavenia synchronizácie údajov na pozadí sa zapnú.
 • Obmedzujúce nastavenia údajov v aplikáciách, ktoré zákazník manuálne zapnul / vypol, sa obnoví na predvolené nastavenie.
 • Režim výberu siete bude nastavený na automatické.

A pripojenia sa vrátia na predvolené, aby odrážali nasledovné:

 • Režim lietadla: VYP
 • Bluetooth: OFF
 • Datový roaming: VYPNUTÝ
 • Mobilný hotspot: VYPNUTÝ
 • VPN: VYP
 • Mobilné údaje: zapnuté
 • Wi-Fi: OFF

Teraz, ak chcete obnoviť sieťové nastavenia telefónu, musíte postupovať podľa týchto krokov:

 1. Na obrazovke Domov prejdite prstom nahor na prázdne miesto a otvorte priečinok Apps.
 2. Klepnite na položku Nastavenia> Všeobecné správy> Obnoviť> Obnoviť nastavenia siete.
 3. Klepnite na položku Obnoviť nastavenia.
 4. Ak ste nastavili kód PIN, zadajte ho.
 5. Klepnite na položku Obnoviť nastavenia. Po dokončení sa zobrazí potvrdzovacie okno.

Potom navrhujem reštartovať telefón a od chvíle, kedy bude Wi-Fi vypnuté, musíte ho povoliť a nechať telefón vyhľadať dostupné siete v danej oblasti. Ak je hotspot, na ktorý ste sa pripojili, k dispozícii, môžete ho nájsť v zozname a ak poznáte heslo, bolo by oveľa jednoduchšie sa k nemu pripojiť.

SÚVISIACE PRÍSPEVKY:

 • Ako opraviť svoj Samsung Galaxy A5 (2017), ktorý sa už nemôže pripojiť k sieti Wi-Fi [Troubleshooting Guide]
 • Po aktualizácii firmvéru sa služba Gmail sama zavrie na Samsung Galaxy A5 [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy A5 sa nebude pripájať k problémom Wi-Fi a ďalším súvisiacim problémom
 • Samsung Galaxy A5 sa odpojí od problémov Wi-Fi a ďalších súvisiacich problémov

Riešenie problémov Galaxy A5 s WiFi, Bluetooth, sieťové problémy

Za predpokladu, že vyššie uvedená metóda nevyriešila problém s telefónom, mali by ste sa pokúsiť o riešenie problémov so svojím telefónom, aby ste vedeli, aký je skutočný problém. Znova by som rád zdôraznil, že akékoľvek problémy súvisiace so sieťou je možné opraviť za predpokladu, že firmvér telefónu nebol žiadnym spôsobom upravený. Ak ste si nainštalovali vlastnú ROM, môžete sa na stránke vývojára obrátiť s niektorými informáciami o rádiách, pretože to môže byť dôvod, prečo máte takéto problémy.

Ak je však integrita firmvéru neporušená, pokračujte v odstraňovaní problémov a tu je to, čo by ste s tým mali robiť ...

Zistite, či sa problém vyskytuje v núdzovom režime

Sú chvíle, kedy aplikácie tretích strán alebo ľubovoľná iná aplikácia môžu ovplyvniť výkon vášho telefónu a vypnúť niektoré z hlavných funkcií, ako sú WiFi a iné služby. Spúšťaním telefónu v núdzovom režime dočasne deaktivujete všetky aplikácie tretích strán, aby ste problém v podstate izolovali. Je dôležité, aby ste tento postup urobili ako prvý, pretože je to bezpečné pre telefón aj pre vaše dáta a poskytne vám predstavu o tom, čo to spôsobuje. Ak chcete telefón spustiť v núdzovom režime, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vypnite prístroj.
 2. Stlačte a podržte tlačidlo napájania vedľa obrazovky s názvom zariadenia.
 3. Keď sa na obrazovke zobrazí "SAMSUNG", uvoľnite tlačidlo napájania.
 4. Ihneď po uvoľnení vypínača stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti.
 5. Pokračujte podržaním tlačidla zníženia hlasitosti, kým prístroj nezačne reštartovať.
 6. Núdzový režim sa zobrazí v ľavom dolnom rohu obrazovky.
 7. Ak uvidíte "Núdzový režim", uvoľnite tlačidlo Zníženie hlasitosti.

Teraz sa pokúste zistiť, či problém stále pretrváva, pretože ak to nie je, je jasné, že existuje aplikácia tretej strany, ktorá ju spôsobuje. Nájdite túto aplikáciu a odinštalujte ju na odstránenie problému:

 1. Na ľubovoľnej obrazovke Domov klepnite na ikonu Aplikácie.
 2. Klepnite na položku Nastavenia.
 3. Klepnite na Aplikácie.
 4. Klepnite na požadovanú aplikáciu v predvolenom zozname alebo klepnite na ikonu Menu> Zobraziť systémové aplikácie na zobrazenie predinštalovaných aplikácií.
 5. Klepnite na Odinštalovať.
 6. Opätovným kliknutím na položku Odinštalovať potvrďte.

Ak sa však v tomto režime stále vyskytuje problém, prejdite na ďalší krok.

Obnovte všetky nastavenia vo vašej Galaxii A5

Väčšinu času môžu nesprávne nastavenia viesť k nepredvídateľnému výkonu telefónu a môžu to mať za následok takéto problémy. Túto možnosť musíme vylúčiť a urobiť to, stačí, aby ste resetovali všetky nastavenia v telefóne. To prinesie telefón na predvolené alebo továrenské nastavenie, avšak žiadny z vašich súborov a dát sa neodstráni. Takže znova je to bezpečné, ale veľmi účinné ...

 1. Na obrazovke Domov prejdite prstom nahor alebo nadol zo stredu displeja a prejdite na obrazovku aplikácií.
 2. Navigácia: ikona Nastavenia> Zálohovanie a resetovanie.
 3. V sekcii Vynulovať klepnite na Obnoviť nastavenia.
 4. Prečítajte si informácie a klepnite na RESET SETTINGS.
 5. Ak je zobrazený, zadajte aktuálny kód PIN, heslo alebo vzor.
 6. Ak chcete potvrdiť, pozrite si informácie a potom klepnite na položku RESET SETTINGS.

Po tom, že sa pokúsite zistiť, či problémy stále pretrvávajú, máte niekoľko postupov, ktoré môžete vyskúšať.

Vymazanie oddielu vyrovnávacej pamäte

Tento postup odstráni všetky pamäte systému z vášho telefónu a nahradí ich novými. Stane sa to automaticky a všetko, čo musíte urobiť, je reštartovať telefón v režime obnovy a vymazať oddiel cache.

 1. Vypnite zariadenie.
 2. Stlačte a podržte tlačidlo Zvýšenie hlasitosti a tlačidlo Domov, potom stlačte a podržte tlačidlo Vypnúť.
 3. Keď sa zobrazí obrazovka s logom zariadenia, uvoľnite iba vypínač.
 4. Keď sa zobrazí logo Android, uvoľnite všetky kľúče ("Inštalácia aktualizácie systému" sa zobrazí asi 30 - 60 sekúnd pred zobrazením možností ponuky systému obnovenia systému Android).
 5. Stlačením klávesu pre zníženie hlasitosti niekoľkokrát zvoľte "Vymazanie vyrovnávacej pamäte cache".
 6. Stlačením tlačidla Vypnúť vyberte.
 7. Stlačením tlačidla zníženia hlasitosti zvýraznite položku "áno" a stlačením tlačidla vypínača vyberte položku.
 8. Po dokončení rozdelenia vyrovnávacej pamäte cache sa zvýrazní "Reštartovať systém teraz".
 9. Stlačením tlačidla Vypnúť reštartujte zariadenie.

Ak problém pretrváva po tomto, potom poslednou možnosťou je reset.

Zálohujte súbor a resetujte telefón

Toto všetko odstráni vaše zariadenie a prinesie ho späť na predvolené nastavenie od výroby, ale skôr, ako to skutočne urobíte, ak máte problémy s WiFi, pokúste sa reštartovať smerovač alebo modem a použiť iné zariadenia na overenie, či stále funguje správne. Ak je to s Bluetooth, skúste ho spárovať s inými telefónmi alebo notebookmi, aby ste zistili, či to funguje.

Teraz, vráťte sa k resetu, uistite sa, že zálohujete vaše dôležité súbory a dáta, pretože budú vymazané. Potom zakážte ochranu obnovením továrenského stavu odstránením svojho účtu Google z telefónu tak, aby ste po resetovaní neboli vyradené zo zariadenia. Keď je všetko v poriadku, resetujte svoj A5 nasledovne:

 1. Zálohujte dáta vo vnútornej pamäti. Ak ste sa na zariadení prihlásili do účtu Google, máte aktivovanú ochranu pred krádežou a potrebné poverenia Google potrebujete na ukončenie obnovenia.
 2. Vypnite zariadenie.
 3. Stlačte a podržte tlačidlo Zvýšenie hlasitosti a tlačidlo Domov, potom stlačte a podržte tlačidlo Vypnúť.
 4. Keď sa zobrazí obrazovka s logom zariadenia, uvoľnite iba vypínač
 5. Keď sa zobrazí logo Android, uvoľnite všetky kľúče ("Inštalácia aktualizácie systému" sa zobrazí asi 30 - 60 sekúnd pred zobrazením možností ponuky systému obnovenia systému Android).
 6. Stlačením tlačidla zníženia hlasitosti niekoľkokrát zvoľte "vymazanie údajov / obnovenie továrenského nastavenia".
 7. Stlačte tlačidlo Napájanie pre výber.
 8. Stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti, kým sa nezvýrazní "Yes - delete all user data".
 9. Stlačením tlačidla Napájanie vyberte a spustite hlavný reset.
 10. Po dokončení hlavného obnovenia sa zvýrazní "Reštartovať systém teraz".
 11. Stlačením tlačidla Vypnúť reštartujte zariadenie.

Dúfam, že táto príručka na riešenie problémov vám môže pomôcť tak či onak. Ak máte ďalšie obavy, neváhajte nás kontaktovať kedykoľvek.

Príspevky, ktoré vás môžu zaujímať:

 • Ako opraviť svoj Samsung Galaxy A5 (2017), ktorý je prilepený na spúšťacej obrazovke [Príručka na riešenie problémov]
 • Samsung Galaxy A5 je prilepený na logo, nebude pokračovať v zavádzaní [Troubleshooting Guide]
 • Ako opraviť Samsung Galaxy A5, ktorý je prilepený na spúšťacej obrazovke [Príručka na riešenie problémov]
 • Galaxy A5 sa nezapne, obrazovka zostane čierna, iné problémy
 • Ako opraviť svoj Samsung Galaxy A5, ktorý sa sám vypne a nezapne sa [Príručka na riešenie problémov]
 • Ako opraviť Samsung Galaxy A5 (2017) čierna obrazovka smrti [Príručka na riešenie problémov]
 • Čo robiť, ak váš Samsung Galaxy A5 (2017) stále zobrazuje varovanie o detekcii vlhkosti [Troubleshooting Guide]

Odporúčaná

Vyriešený Samsung Galaxy S7 sa nebude nabíjať, ak nie je vypnutý
2019
Ako opraviť obchod Google Play "Chýba overenie pravosti" v telefóne Samsung Galaxy Note 9
2019
Obrazovka Samsung Galaxy S7 Edge nereaguje na problémy a ďalšie súvisiace problémy
2019
Jednoduché kroky na vloženie alebo odstránenie karty SD pre Galaxy Note9
2019
Čo robiť, ak zvukové upozornenia iPhone XS prestane fungovať po aktualizácii
2019
Samsung Galaxy S4 problémy, závady, otázky, chyby a riešenia [časť 75]
2019